ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธำรง งานวิชาบ้านเปาถึงแก่กรรม 
2นายเอกพันธ์ ตันท่อนราษฎร์รัฐพัฒนาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน