ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศรีเนียร พันธ์คำวังบ้านนากอกโรงเรียนบ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2นางราตรี แก้วอินทร์บ้านปางช้างโรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ
3นายมงคล ตรูหม่องฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ