ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณราวิชญ์ อิ่นอ้ายบ้านห้วยหลอดโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม .เขต 37